Konstantin Momirović, hrvatski i srpski psiholog (Tetovo, Makedonija, 13. I. 1932 – Beograd, 28. III. 2004). Diplomirao psihologiju (1955) te doktorirao (1964) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 1955. radio kao klinički psiholog u Vojnoj bolnici u Zagrebu, 1959–66. u Institutu za proučavanje razvojnih problema djece i omladine u Zagrebu. Od 1960. predavao je na Visokoj školi za fizičku kulturu u Zagrebu (poslije Fakultet za fizičku kulturu, danas Kineziološki fakultet), od 1971. do 1990. kao redoviti profesor; bio je pročelnik Odsjeka za kineziološku informatiku i statistiku (1978–85) te dekan Fakulteta (1969–71). Od 1990. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. U Sveučilišnom računskom centru (SRCE) u Zagrebu radio je od njegova osnutka 1971. te bio direktor 1979–83. Od 1991. znanstveni savjetnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu te redoviti profesor statistike na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1991–97). Objavio 30-ak knjiga i više od 400 znanstvenih i stručnih članaka iz područja psihologije, kineziologije, statistike, informacijskih znanosti, kriminologije. Djela: Struktura i mjerenje patoloških konotivnih faktora (1971), Kvantitativne metode za programiranje i kontrolu treninga (1984), Uvod u analizu nominalnih varijabli (1988), Realnost psiholoških konstrukata (1998), Psihopatija i kriminal (koautor, 2002) i dr.

Izvor: http://www.lzmk.hr/